Pravilnici WMA kojima se definiraju visine prepona i težine bacačkih sprava, te načini na koji se izračunavaju vrijednosti rezultata u višebojima uzimajući u obzir smanjene visine/težine sprava i starosni faktor.

 
Tablice su preuzete u cijelosti sa stranica
www.world-masters-athletics.org/
kao neprevedeni, originalni tekst.
 
DODATAK A: Dimenzije sprava
DODATAK B: Preračun vrijednosti u višebojima
DODATAK C: Muški desetoboj
DODATAK D: Ženski sedmoboj
DODATAK E: Muški i ženski bacački petoboj
DODATAK F: Muški i ženski petoboj
DODATAK G: Muški i ženski dvoranski petoboj
DODATAK H: Muški dvoranski sedmoboj
DODATAK I: Ženski dvoranski sedmoboj
DODATAK J: Ženski desetoboj