Pravilnici WMA kojima se definiraju visine prepona i težine bacačkih sprava, te načini na koji se izračunavaju vrijednosti rezultata u višebojima uzimajući u obzir smanjene visine/težine sprava i starosni faktor.

 
Tablice su preuzete u cijelosti sa stranica
www.world-masters-athletics.org/
kao neprevedeni, originalni tekst.
 
DODATAK A - C Dimenzije sprava, Preračun vrijednosti u višebojima, Tablice kvalifikacija